Ordförande:
Leif Ekvall
Långeruder Stenkullen
544 92 HJO


0503-17025
073-0391374

anton.57@hotmail.com

 

 

ViceOrdförande
Per-Åke Svinto Olsson
Skövdevägen 14
544 32 HJO

0503-141 93
0702-867 389

svinto672008@live.se

 


Kassör::
Carl-Henrik Jensen
Vekagatan 43
544 32 HJO

0503-102 57
0733-721 698

carl-henrik.jensen@telia.com

 


Ledamot:
Cim Ekvall
Jubberud 33
543 93 TIBRO

070-3955005

cimekvall@live.se

Sekreterare::
Tina Jensen
Vekagatan 43
544 32 HJO

0503-102 57
070-4157470

 

Ledamot:
Robert Nilsson
Vallgatan 13
544 30 HJO

0503-31040
073-7279835

robertnilsson1991@hotmail.com

Suppleant:
Johan Friberg
Hammarsvägen 3E
544 33 HJO

073-4020070

 

 

Tillbaka